Log in to My Diary Call now +44 (0)115 769 0209

Ansvarsfraskrivels

  1. Brugsgrundlag

1.1 Læs venligst disse bestemmelser for din brug af hjemmesiden/hjemmesiderne omhyggeligt, før du påbegynder brug af Hjemmesiden. Ved at tilgå og/eller bruge Hjemmesiden, erklærer du dig enig i at være bundet af denne ansvarsfraskrivelse. Hvis du ønsker at bastille produkter og/eller services fra Hjemmesiden og/eller blive medlem, skal du læse og acceptere denne ansvarsfraskrivelse samt vilkår og betingelser der gør sig gældende for Hjemmesiden (“Vilkårerne”). Hvis du ikke accepterer alle vilkår og betingelser, skal du forlade Hjemmesiden. Hvis du bruger Hjemmesiden, bliver medlem af Hjemmeside og/eller hvis du bestiller produkt(er) og/eller services fra Hjemmesiden, har du givet dit samtykke og erklæret dig enig, og du er juridisk bundet af alle vilkår og betingelser der er fremsat nedenunder og i Vilkårene.

1.2 Vi sælger ikke vores produkter og/eller services til og/eller tillader medlemsskab af Hjemmesiden til enhver person under 18 år. Du fremlægger og samtykker at du er mindst 18 år gammel og har den juridiske myndighed til at indgå i bindende aftaler. Du er påkrævet at bekræfte at du er over 18 år ved at afkrydse feltet i slutningen af Vilkårene.

1.3 Vi forbeholder os retten til at modificere, variere eller ændre Vilkårene og denne Ansvarsfraskrivelse fra tid til anden uden forudgående varsel. Vi vil udstede en meddelelse på vores startside når Vilkårene og/eller denne Ansvarsfraskrivelse er blevet opdateret. Du og din brug af Hjemmesiden er underlagt de vilkår og betingelser der i øjeblikket vises på Hjemmesiden. Du er ansvarlig for at gennemse relevante vilkår og betingelser hyppigt for at være klar over enhver form for ændring. Din fortsatte brug af Hjemmesiden vil blive anset for at være accept af vilkårene og betingelserne samt enhver modifikation eller ændring der er blevet udført.

  1. Indhold og Brug af Hjemmesiden

2.1 Hjemmesiden kan tilbyde online underholdningsservices af pornografisk natur og kan indeholde grafiske afbildninger og beskrivelser af eksplicit seksuel aktivitet og/eller sælge urter eller andre produkter og/eller services for voksne. Ved at blive medlem af Hjemmesiden og/eller købe produkter og/eller services fra og/eller bruge Hjemmesiden på anden vis, vedstår du at du er klar over indholdets natur der udbydes af Hjemmesiden, at du ikke er krænket over indholdet, og at du tilgår Hjemmesiden frit, frivilligt og af egen fri vilje.

2.2 Vi forbeholder os retten til at ændre eller slette indhold og/eller materiale fra Hjemmesiden på ethvert tidspunkt.

2.3 Du påtager dig at sikre fra tid til anden, at din brug af Hjemmesiden er lovlig, ærlig og hæderlig, harmløs og i overensstemmelse med den generelle accepterede praksis ved internetbrug. Du erklærer dig enig i at det er dit ansvar at sikre at din brug af Hjemmesiden er lovlig i det land du bor i og/eller hvorfra du besøger denne Hjemmeside.

2.4 Du påtager dig at sikre at din brug af Hjemmesiden ikke overtræder hverken vores intellektuelle ejendomsrettigheder eller intellektuelle ejendomsrettigheder fra nogen tredjepart.

2.5 Du påtager dig at du ikke vil bruge Hjemmesiden og nogen form for service der er tilgængelig for dig via Hjemmesiden til at forsøge at opnå adgang til og/eller forstyrre med funktionen, driften eller sikkerheden af ethvert netværk og/eller system, eller for at overvåge en tredjeparts brug af internettet.

2.6 Tilgængeligheden af Hjemmesiden er udenfor vores kontrol og i hænderne på vores tredjepartsudbydere. Vi giver ingen garantier for niveauet af tilgængelighed af Hjemmesiden og vi har intet ansvar for ethvert tab og/eller skade som du lider som resultat af at Hjemmesiden er utilgængelig, og/eller som resultat af ethvert tab eller korruption af data eller tab af transaktioner som du må pådrage dig som resultat af enhver form for systemafbrydelse.

2.7 Alt indhold på Hjemmesiden (og enhver form for intellektuel ejendomsrettighed der eksisterer på denne), inklusiv enhver form for tekst, grafik, billeder og deres udvalg og arrangement, tilhører eller er licenseret til os. Brugere må ikke kopiere eller printe materiale der findes på siden til andet end formål om henvisning og bestilling af produkter og/eller services via Hjemmesiden. Medlemskab af Hjemmesiden er til personlig brug og skal ikke bruges til nogen kommercielle formål. Kommerciel brug af enten Hjemmesiden eller enhver form for materiale der findes på Hjemmesiden er strengt forbudt. Hverken Hjemmesiden eller nogen form for materiale fundet på siden kan overføres til enhver anden person eller enhed, uagtet om dette er kommercielt eller ikke-kommercielt. Derudover må materialer ikke blive modificeret eller ændret, og må ikke vises offentligt eller bruges for nogen form for leje, salg eller fremvisning. Overtrædelser af vores copyright eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder på denne Hjemmeside kan føre til juridiske og/eller civile sanktioner i Storbritannien, USA eller andre lande.

3.Fortrolighed

3.1 Internettet er ikke et sikkert medium og privatliv kan ikke garanteres. Vi kan ikke acceptere ansvar for enhver form for skade du må opleve eller pådrage ved at sende personlig eller fortrolig information til os over internettet, eller hvis vi sender dig sådanne informationer. Hvis du vælger at give os personlig information via internettet, kan vi være nødt til at korrespondere med dig, for eksempel for at lade dig vide hvordan vi bruger sådanne informationer. Ved at korrespondere med os på denne måde, er du udtrykkeligt enig i at vi kan bruge denne form for kommunikation til at svare. Hvis du informerer os om at du ikke ønsker at få denne information brugt som basis for yderligere kontakt med dig, vil vi respektere dine ønsker.

3.2 Bemærk venligst at enhver e-mail sendt til eller fra os via Hjemmesiden og enhver form for vedhæftning ikke vil være krypteret. Der er en naturlig risiko med e-mail at sikkerheden ved data kan blive kompromitteret. Vi accepterer ikke, under det omfang der er tilladt af loven, enhver form for ansvar (hvorvidt dette er i kontrakt, uagtsomhed eller andet) for ethvert brud på sikkerhed og/eller fortrolighed i forbindelse med transmissioner sendt via e-mail.

4.Cookies

4.1 Cookies er softwareapplikationer der placers på din computers harddrive af hjemmesider. Formålet med en cookie er at spore en brugers navigation af hjemmesiden og opbevare information på brugerens harddrive. Denne information bør gøre dine besøg på hjemmesiden mere productive ved at lagre og bruge information om dine hjemmeside-præferencer og vaner. De identificerer ikke brugere individuelt men de identificerer en brugers computer. Din browsersoftware kan vælge hvorvidt cookies skal accepters eller ej, og de fleste former for browsersoftware er opsat til at acceptere dem. Vi kan tilbyde cookies til dig og du bør sikre at din browsersoftware er sat til ikke at acceptere cookies hvis du ikke ønsker at modtage dem. Yderligere information om cookies og hvordan du kan fjerne cookies fra din browser er offentliggjort af Interactive Advertising Bureau på deres hjemmeside, som kan finds på www.allaboutcookies.org.

5.Databeskyttelse

5.1 Vi vil sikre fra tid til anden at vi overholder kravene fra Databeskyttelseslovgivning der er i kraft i England og Wales. Brugere kan anmode om en kopi af deres personlige data vi har lagret via en skriftlig ansøgning. Bemærk venligst at vi forbeholder os rettigheden til at opkræve det lovbefæstede gebyr for at give sådan information. Vi tilsigter at håndtere enhver form for information vi må få om dig på en etisk måde. Det vil kun bruges til interne formål for at udbyde vores produkter og/eller services til dig. Vi kan også bruge informationen til at informere dig via post angående flere produkter og/eller services som vi tror at du kan være interesseret i. Vi kan sælge og/eller dele vores database(r) af kunder med udvalgte tredjeparter. Derudover kan ikke-personlig, anonymiseret data blive videresendt til vores serviceudbydere, for at give detaljer om trafikken på Hjemmesiden.

  1. Ansvar

6.1 Under ingen omstændigheder, inklusiv men ikke begrænset til, uagtsomhed og forsømmelighed, skal vi eller nogen af vores relaterede, tilknyttede firmaer være ansvarlige for nogen direkte, indirekte, tilfældig, speciel, økonomisk, påfølgende eller straffende skader der resulterer i brugen af, eller manglende evne til at bruge eller tilgå Hjemmesiden, inklusiv tab af og/eller korruption af data. Du anerkender og accepterer specifikt at vi ikke er ansvarlige for nogen injurierende, krænkende eller ulovlig adfærd fra nogen bruger. Hvis du er utilfreds med indhold eller med hvilken som helst betingelse heri, er dit eneste og eksklusive retsmiddel at ophøre med at tilgå Hjemmesiden.

6.2 Vi frasiger os udtrykkeligt alle garantier og repræsentationer hvad angår tilgængelighed, nøjagtighed, kvalitet, præstation, korrekt transmission, fuldstændighed af indholdet der findes på Hjemmesiden, eller findes på hjemmesider der er ejet eller drevet af tredjeparter som er forbundet til hjemmesiden. Hjemmesiden udbydes på en basis af “som beset” og vi laver ingen fremstillinger og/eller garantier af nogen form med hensyn til Hjemmesiden og dets indhold. Vi frasiger os også udtrykkeligt enhver form for ansvar i relation til Hjemmesiden der omhandler skader af alle former, inklusiv kompenserende, direkte, indirekte, resulterende skader, tab af og/eller korruption af data, tab af indkomst, produktion eller profit, tab af og/eller skade til ejendom og enhver form for tredjepartskrav. Dog begrænser forbeholdet for ansvar i relation til Hjemmesiden ikke vores ansvar i det omfang at det ikke kan blive begrænset og/eller ekskluderet af loven.

6.3 Du erklærer dig enig i at sikre og fortsætte med at sikre os, vores kontorer, ansatte, agenter og assignatarer fra og mod enhver form for skade, tab, erstatningskrav, omkostninger og udgifter (inklusiv forøgede administrationsomkostninger og juridiske omkostninger på basis af fuld erstatning) der opstår ved dit brud af ethvert vilkår, betingelse, løfte, repræsentation eller garanti der findes heri.

  1. Virusser

7.1 Bemærk venligst at virusser og lignende ødelæggende programmer er en naturlig risiko ved kommunikation via internettet. Vi vil gøre rimelige bestræbelser på at forebygge kontaminering af enhver form for materiale sendt til dig fra os. Vi accepterer ikke, indenfor det maksimale omfang der er tilladt af loven, enhver form for ansvar for enhver virus eller lignende destruktiv kode hvor computerudstyr og/eller software der benyttes af dig kan lide skade som resultat af at du tilgår Hjemmesiden og/eller enhver form for kommunikation via internettet mellem dig og os. Det er dit ansvar at scanne hvad du vælger at downloade fra Hjemmesiden for at sikre at disse former for materiale er frie for ting såsom virusser, orme, Trojanske heste og andre former for destruktiv kode.

  1. Links

8.1 Du erklærer dig enig i at du ikke vil linke til Hjemmesiden på nogen sider som du offentligører ethvert sted på World Wide Web, eller andre steder, uden vores forudgående skriftlige accept. Inklusionen af et link til en tredjepartsside der finds på Hjemmesiden, betyder ikke at vi godkender denne hjemmeside.

  1. Kundeservice

9.1 ALLE HENVENDELSER bør foretages gennem e-mail for kundeservice på Hjemmesiden. Al kommunikation bør foregå gennem siden for kundeservice – ALLE ANDRE E-MAILS VIL BLIVE IGNORERET! Anmodninger om annullering bør foretages ved at kontakte kundeservice via e-mail eller telefon for kundeservice.

9.2 Konsulter venligst din læge før brugen af ethvert af vores produkter og/eller services. Tjek venligst for detaljer om allergiske reaktioner eller lignende problemer der kan opstå når du bruger et produkt af denne natur.

  1. Påstande om produkt

10.1 Alle system-/produktpåstande er lavet baseret på en eller flere af følgende: kundeudtalelser, betalte lægefaglige vurderinger der fører til påtegnelser, tredjeparts kliniske/videnskabelige undersøgelser, primære kliniske studier, leverandørinformation, eller brugerindlæg og feedback dokumenteret i vores supportfora. Hvor udtalelser, leverandørinformation, brugerindlæg eller generel feedback bliver brugt, vil dette blive gjort klart eller vedlagt til det faktiske krav. Vi laver ingen påstande i relation til produkterne og/eller services der refereres til på Hjemmesiden, som ikke er baseret på ovenstående information.

10.2 På grund af helbredsårsåger, kost og livsstile, kan resultaterne fra vores produkter og/eller services variere – med hensyn til dette, tilbyder vi en vilkårlig kundegaranti.

  1. Generelt

11.1 DanaMedic ApS er registreret i Danmark under CVR 12508670. Adressen på vores hovedkontor er: Maglebjergvej 4, DK-2800 Lyngby, Danmark. Åbningstider 8.00-16.00 (GMT +1). Telefon: DK +45 45200300.