Log in to My Diary Call now +44 (0)115 769 0209

Disclaimer

  1. Bepalingen voor gebruik

1.1 Lees voordat je de website gaat gebruiken deze bepalingen, die van belang zijn voor het gebruik van de website(s), zorgvuldig door. Door de toegang tot en/of het gebruik van de website ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Disclaimer. Als je producten en/of diensten van de website wilt bestellen en/of lid wilt worden, moet je deze Disclaimer en ook de bepalingen en de voorwaarden, die betrekking hebben tot de website, (de “Voorwaarden”) lezen en accepteren). Als je niet elke voorwaarde accepteert, moet je de website verlaten. Als je de website gebruikt, lid wordt van de website en/of als je producten en/of diensten via de website bestelt, heb je ermee ingestemd en ga je ermee akkoord dat wat hier staan geen probleem voor jou is. Je bent ook wettelijk gebonden aan elke term en voorwaarde hieronder en in de Voorwaarden vermeld staan.

1.2 Wij verkopen onze producten en/of diensten niet aan en/of verlenen het lidmaatschap van de website niet aan personen jonger dan 18 jaar. Je verklaart en garandeert dat je ten minste 18 jaar oud bent en de wettelijke bevoegdheid hebt om bindende overeenkomsten aan te mogen gaan. Je moet bevestigen dat je ouder bent dan 18 door aan het einde van de Voorwaarden het juiste vakje aan te vinken.

1.3 We behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de Voorwaarden en deze Disclaimer van tijd tot tijd te wijzigen of aan te passen. We zullen wanneer de voorwaarden en/of deze disclaimer is/zijn bijgewerkt een bericht plaatsen op onze startpagina. Het gebruik van de website is onderworpen aan de algemene voorwaarden die op de website worden weergegeven. Je bent zelf verantwoordelijk voor het regelmatig bekijken van relevante voorwaarden en bepalingen om zo op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

  1. Content en het gebruik van de website

2.1 De website biedt mogelijk online entertainmentdiensten aan die van volwassen aard zijn en die grafische afbeeldingen en beschrijvingen van expliciete seksuele activiteit kunnen bevatten en/of volwassen kruiden- of andere producten en/of diensten kunnen verkopen. Door lid te worden van de website en/of producten en/of diensten van ons te kopen of de website toch te gebruiken, erken je dat je op de hoogte bent van de aard van de content van de website, dat je niet beledigd bent door dergelijke content en dat je de website vrijwillig bezoekt.

2.2 We behouden ons het recht voor om de content of het materiaal van de website te allen tijde te wijzigen of te verwijderen.

2.3 Je dient er zelf voor te zorgen dat je gebruik van de website legaal, eerlijk en fatsoenlijk, onschadelijk en in overeenstemming met algemeen geaccepteerde internetgebruikspraktijken is. Je stemt ermee in dat het jouw eigen verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat het gebruik van de Website legaal is in het land waarin je woont en/of waarin je deze Website bekijkt.

2.4 Het is aan jou om ervoor te zorgen dat het gebruik van de website geen inbreuk maakt op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij.

2.5 Het is aan jou om ervoor te zorgen dat de Website en enige dienst die er via de Website ter beschikking wordt gesteld, niet zult gebruiken om toegang te krijgen tot en/of de werking of beveiliging van een netwerk en/of systeem te verstoren of om toezicht te houden op het gebruik van internet door een derde partij.

2.6 De beschikbaarheid van de website valt buiten onze controle en is in handen van onze externe leveranciers. Wij geven geen garanties met betrekking tot het beschikbaarheidsniveau van de website en we zijn niet aansprakelijk voor verlies en/of schade die je lijdt als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de website en/of als gevolg van verlies of corruptie van gegevens of verlies van transacties die je lijdt als gevolg van een systeemstoring.

2.7 Alle content op de website (en alle intellectuele-eigendomsrechten die daaronder vallen), inclusief content, afbeeldingen, foto’s en hun selectie en rangschikking, behoort toe aan of is in licentie gegeven aan ons. Gebruikers mogen op de site gevonden materiaal niet kopiëren of afdrukken anders dan voor referentiedoeleinden en het bestellen van producten en/of diensten via de website. Dit omvat ook de onderliggende broncode, software en ander materiaal op de website. Lidmaatschappen via de website zijn voor persoonlijk gebruik en mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Commercieel gebruik van de website of enig ander materiaal op de website is ten strengste verboden. Noch de website, noch enig materiaal dat op de website wordt gevonden, kan worden overgedragen aan een andere persoon of entiteit, ongeacht of deze commercieel of niet-commercieel is. Bovendien mogen materialen niet worden gewijzigd en mogen ze niet openbaar worden getoond of worden gebruikt voor verhuur, verkoop of weergave. Inbreuken op ons auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten op deze website kunnen leiden tot strafrechtelijke en/of civiele sancties in het VK, de VS of andere landen.

  1. Vertrouwelijkheid

3.1 Internet is geen veilig medium en je privacy kan daarom niet worden gegarandeerd. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die je mogelijk ervaart of oploopt door ons persoonlijke of vertrouwelijke informatie te sturen via internet of wanneer wij je dergelijke informatie toesturen. Als je ervoor kiest om ons persoonlijke informatie te geven via het internet, moeten we mogelijk met je corresponderen om je bijvoorbeeld te laten weten hoe we dergelijke informatie zullen gebruiken. Door op deze manier met ons te corresponderen, stem je er uitdrukkelijk mee in dat wij deze communicatiemethode mogen gebruiken om met je in contact te kunnen komen. Als je ons meedeelt dat je deze informatie niet wilt gebruiken als basis voor verder contact dan respecteren wij natuurlijk je wensen.

3.2 Houd er rekening mee dat elke e-mail, die via de website naar of van ons wordt verzonden en eventuele bijlagen niet versleuteld zullen zijn. Er is bij het gebruik van e-mail een inherent risico dat de beveiliging van gegevens in gevaar kan worden gebracht. Wij aanvaarden niet, voor zover wettelijk toegestaan, enige aansprakelijkheid (hetzij in contract, nalatigheid of anderszins) voor een extern compromis van veiligheid en/of vertrouwelijkheid met betrekking tot verzendingen die per e-mail zijn verzonden.

4.Cookies

4.1 Cookies zijn softwareapplicaties die door websites op de harde schijf van je computer worden geplaatst. Het doel van een cookie is om de navigatie van een gebruiker van de website bij te houden en informatie op de harde schijf van de gebruiker op te slaan. Deze informatie zou de website productiever moeten maken door informatie over voorkeuren en gewoonten op te slaan en te gebruiken. Ze identificeren gebruikers niet individueel, maar identificeren wel de computer van een gebruiker. Jouw browsersoftware kan kiezen of cookies al dan niet worden geaccepteerd en de meeste browsersoftware is in eerste instantie ingesteld om deze te accepteren. Wij kunnen cookies aan je aanbieden en je moet er zelf voor zorgen dat je browsersoftware is ingesteld om geen cookies te accepteren als je deze niet wenst te ontvangen. Verdere informatie over cookies en hoe je cookies uit je browser kunt verwijderen, wordt geleverd door het Interactive Advertising Bureau die je kunt bezoeken via www.allaboutcookies.org.

  1. Gegevensbescherming

5.1 We zullen van tijd tot tijd voldoen aan de vereisten van de wetgeving inzake gegevensbescherming die van kracht zijn in Engeland en Wales. In het bijzonder kunnen gebruikers een kopie van hun persoonlijke gegevens die in ons bezit zijn aanvragen via een schriftelijke aanvraag. Houd er rekening mee dat we ons het recht voorbehouden om de wettelijke vergoeding voor het verstrekken van dergelijke informatie in rekening te brengen. We zullen alle informatie die we over jou hebben op een ethische manier beheren. Het zal alleen voor onze interne doeleinden worden gebruikt om onze producten en/of diensten aan je te kunnen leveren. We kunnen de informatie ook gebruiken om je per post te informeren over andere producten en/of diensten waarvan wij denken dat ze interessant voor je kunnen zijn. Wij kunnen onze database(s) van klanten aan/met geselecteerde derde partijen verkopen en/of delen. Daarnaast kunnen niet-persoonlijke, geanonimiseerde gegevens, met details over het verkeer via de website worden doorgegeven aan onze serviceproviders.

  1. Aansprakelijkheid

6.1 Onder geen enkele omstandigheid, inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zullen wij of een van onze gelieerde verbonden ondernemingen aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, economische, vervolg- of punitieve schade die voortvloeit uit het gebruik van, of de onmogelijkheid om de website te gebruiken of toegang te krijgen, inclusief verlies van en/of beschadiging van gegevens. Je erkent en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor lasterlijk, aanstootgevend of onwettig gedrag van enige gebruiker. Als je niet tevreden bent met de content of met een van de voorwaarden hierin, is je enige en exclusieve rechtsmiddel het gebruik van de website te staken.

6.2 We wijzen uitdrukkelijk alle garanties en verklaringen af met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, kwaliteit, prestaties, correcte verzending, volledigheid van de content op de website of opgenomen in websites in eigendom van of beheerd door derden die aan de website zijn gekoppeld. De website wordt aangeboden op een ‘as is’-basis en wij doen geen verklaringen en/of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot de website en de content ervan. Wij wijzen ook uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van fouten of storingen in computerapparatuur of onvolledige of onjuiste informatie die via deze website of een website van een derde partij wordt verzonden of van jouw gebruik van de website van een derde partij die is gekoppeld aan de onze. De aansprakelijkheidsbeperkingen met betrekking tot de Website zijn van toepassing op alle soorten schade, inclusief compenserende, directe, indirecte, gevolgschade, verlies van en/of corruptie van gegevens, inkomstenderving, productie of winst, verlies van en/of schade aan eigendommen en claims van derden. De aansprakelijkheidsbeperking met betrekking tot de website beperkt onze aansprakelijkheid echter niet tot het moment dat deze niet wettelijk kan worden beperkt en/of uitgesloten.

6.3 Je stemt ermee in om ons, onze functionarissen, werknemers, agenten en rechthebbenden te vrijwaren tegen en schadeloos te stellen voor enigerlei schade, verliezen, claims, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (inclusief hogere administratiekosten en juridische kosten op basis van volledige schadevergoeding) die voortvloeien uit jouw schending van elke voorwaarde, toezegging, verklaring of garantie die hierin is vervat.

7.Virussen

7.1 Merk op dat virussen en soortgelijke destructieve programma’s een inherent risico van communicatie via het internet vormen. Wij zullen al het mogelijke doen om besmetting via materiaal dat je door ons wordt toegestuurd te voorkomen. Wij aanvaarden niet, voor zover maximaal toegestaan door de wet, enige aansprakelijkheid voor virussen of soortgelijk destructieve codes die computerapparatuur en/of software die je gebruikt, kunnen lijden als gevolg van het gebruik van de website en/of enige andere communicatie via het internet tussen jou en ons. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om te scannen wat je kiest om te downloaden van de website om ervoor te zorgen dat dergelijke items vrij zijn van items als virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere soortgelijke destructieve code.

8.Links

8.1 Je stemt ermee in dat je geen link naar de website zult plaatsen op pagina’s die je ergens op het World Wide Web publiceert, of waar dan ook, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Het opnemen van een link naar een website van een derde partij op de website betekent niet dat wij die website goedkeuren.

  1. Klantenservice

9.1 ALLE VRAGEN moeten worden gesteld via de e-mail van de klantenservice op de website. Alle communicatie gaat via de klantenservice – ALLE ANDERE E-MAILS ZULLEN WORDEN GENEGEERD! Annuleringsverzoeken moeten worden ingediend door contact op te nemen met de klantenservice via e-mail of telefoon van de klantenservice.

9.2 Raadpleeg voordat je een van onze producten en/of diensten gebruikt eerst een arts. Controleer de details over allergische reacties of soortgelijke problemen die kunnen optreden bij het gebruik van een dergelijk product.

  1. Productclaims

10.1 Alle claims voor een systeem/product zijn gebaseerd op een of enkele of alle van de volgende zaken; getuigenissen van klanten, betaald voor medische beoordelingen die leiden tot endorsements, klinische/wetenschappelijke onderzoeken van derden, primaire klinische onderzoeken, informatie over leveranciers of gebruikersberichten en feedback gedocumenteerd in onze ondersteuningsforums. Waar getuigschriften, leveranciersinformatie, gebruikersberichten of algemene feedback worden gebruikt, wordt dit duidelijk gemaakt in of gekoppeld aan de daadwerkelijke claim. We doen geen claims met betrekking tot de producten en/of diensten waarnaar op de website wordt verwezen en die niet gebaseerd zijn op de bovenstaande informatie.

10.2 Door gezondheidsredenen, diëten en levensstijlen kunnen de resultaten van onze producten en/of diensten verschillen en met dit in het achterhoofd bieden wij een optionele klantgarantie.

11.Algemeen

11.1 DanaMedic ApS is geregistreerd in Denemarken onder CVR 12508670. Ons handelskantoor is: Maglebjergvej 4, DK-2800 Lyngby, Denemarken. Kantooruren van 8:00 tot 16:00 uur (GMT +1). Telefoon: DK +45 45200300.