Log in to My Diary Call now +44 (0)115 769 0209

Villkor

Villkor

 

 1. Användningsgrund
  1. Läs dessa bestämmelser som reglerar din användning av webbplatsen noggrant innan du använder webbplatsen. Genom att komma åt och/eller använda webbplatsen godkänner du att vara bunden av denna ansvarsfriskrivning. Om du vill beställa produkter och/eller tjänster från webbplatsen och/eller bli medlem, måste du läsa och godkänna denna ansvarsfriskrivning och även de villkor som gäller för webbplatsen (”villkoren”). Om du inte accepterar varje term och villkor måste du lämna webbplatsen. Om du använder webbplatsen, bli medlem på webbplatsen och/eller om du beställer några produkter och/eller tjänster från webbplatsen, har du samtyckt och godkänt och du är juridiskt bunden av varje term och villkor som anges nedan och i Villkoren.
  2. Vi säljer inte våra produkter och/eller tjänster till och/eller tillåter medlemskap på webbplatsen att beviljas någon som är under 18 år. Du garanterar att du är minst 18 år och har rättskapacitet att ingå bindande avtal. Du kommer att behöva bekräfta att du är över 18 genom att markera lämplig ruta vid slutet av villkoren.
  3. Vi förbehåller oss rätten att ändra, ändra eller ändra villkoren och denna ansvarsfriskrivning från tid till annan utan föregående meddelande. Vi kommer att lägga ett meddelande på vår hemsida när villkoren och/eller denna ansvarsfriskrivning har uppdaterats. Du och din användning av webbplatsen omfattas av de villkor som för närvarande visas på webbplatsen. Du är ansvarig för att granska relevanta villkor ofta för att vara medveten om ändringar. Din fortsatta användning av webbplatsen ska anses vara acceptans av villkoren och eventuella ändringar eller ändringar har gjorts.
 2. Innehåll och användning av webbplatsen
  1. Webbplatsen kan erbjuda online underhållningstjänster som är vuxna i naturen och kan innehålla grafiska avbildningar och beskrivningar av explicit sexuell aktivitet och/eller sälja vuxna växtbaserade produkter eller andra produkter och/eller tjänster. Genom att bli medlem av webbplatsen och/eller köpa produkter och/eller tjänster från oss eller använda webbplatsen i alla fall erkänner du att du är medveten om vilken typ av innehåll som tillhandahålls av webbplatsen, att du inte är förolämpad av sådant innehåll, och att du öppnar webbplatsen fritt, frivilligt och villigt.
  2. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller ta bort innehåll eller material från webbplatsen.
  3. Du förbinder dig att se till att din användning av webbplatsen är legitim, ärlig och anständig, oavsiktlig och i överensstämmelse med allmänt accepterad internetanvändningspraxis från tid till annan. Du godkänner att det är Ditt ansvar att se till att din användning av webbplatsen är laglig i det land där du är bosatt och/eller där du besöker denna webbplats.
  4. Du åtar dig att se till att din användning av webbplatsen inte kränker våra immateriella rättigheter eller immateriella rättigheter till någon tredje part.
  5. Du åtar dig att du inte ska använda webbplatsen och någon tjänst som görs tillgänglig för dig via webbplatsen för att försöka få åtkomst till och/eller störa funktionen, driften eller säkerheten hos ett nätverk och/eller system eller för att övervaka en tredje parts användning av internet.
  6. Tillgängligheten på webbplatsen ligger utanför vår kontroll och i händerna på våra leverantörer av tredje part. Vi ger inga garantier för webbplatsens tillgänglighet och vi har inget ansvar för förlust och/eller skada som du kan drabbas av på grund av att webbplatsen inte är tillgänglig och/eller till följd av förlust eller korruption av data eller förlust av transaktioner som du drabbas av som ett resultat av systemavbrott.
  7. Allt innehåll på webbplatsen (och eventuella immateriella rättigheter som finns i samma), inklusive text, grafik, bilder och deras urval och arrangemang, tillhör eller är licensierad till oss. Användare får inte kopiera eller skriva ut material som hittats på webbplatsen annat än för referensändamål och beställa produkter och/eller tjänster via webbplatsen. Detta inkluderar även underliggande källkod, programvara och annat material på webbplatsen. Medlemskap på webbplatsen är för personligt bruk och får inte användas för kommersiella ändamål. Kommersiell användning av antingen webbplatsen eller material som finns på webbplatsen är strängt förbjudet. Varken webbplatsen eller något material som finns på webbplatsen kan överföras till någon annan person eller enhet, vare sig det är kommersiellt eller icke-kommersiellt. Dessutom kan material inte ändras, eller ändras och får inte visas offentligt eller användas för uthyrning, försäljning eller visning. Överträdelser av vår copyright eller andra immateriella rättigheter på denna webbplats kan leda till brott och/eller civilrättsliga sanktioner i Storbritannien, USA eller andra länder.
 3. Konfidentiellt
  1. Internet är inte ett säkert medium och integritet kan inte garanteras. Vi kan inte ta ansvar för skada eller skador som du kan uppleva eller ådra sig genom att skicka personlig eller konfidentiell information till oss via Internet eller om vi skickar sådan information till dig. Om du väljer att ge oss personlig information via Internet kan vi behöva matcha dig, till exempel för att informera dig om hur vi ska använda sådan information. Genom att svara med oss ​​på detta sätt är du helt övertygad om att vi får använda denna kommunikationsmetod för att svara. Om du informerar oss om att du inte vill använda denna information som underlag för vidare kontakt med dig så respekterar vi dina önskemål.
  2. Observera att alla e-postmeddelanden som skickas till eller från oss via webbplatsen och eventuella bilagor inte kommer att krypteras. Det finns en inneboende risk med e-post att säkerheten för data kan äventyras. Vi accepterar inte, i den utsträckning lag som tillåts, något ansvar (oavsett om det är kontrakt, försummelse eller annat) för någon extern kompromiss om säkerhet och/eller sekretess i förhållande till sändningar som skickas via e-post.
 4. Cookies
  1. Kakor är program som placeras på datorns hårddisk på webbplatser. Syftet med en cookie är att spåra en användares navigering på webbplatsen och lagra informationen på användarens hårddisk. Denna information bör göra dina webbplatsbesök mer produktiva genom att lagra och använda information om dina webbplatsinställningar och vanor. De identifierar inte användarna individuellt men de identifierar en användares dator. Din webbläsarens programvara kan välja om du vill acceptera cookies eller inte, och de flesta webbläsarprogrammen är ursprungligen inställda för att acceptera dem. Vi kan erbjuda cookies till dig och du bör se till att din webbläsarens programvara är inställd att inte acceptera cookies om du inte vill ta emot dem. Ytterligare information om cookies och hur du kan ta bort cookies från din webbläsare tillhandahålls av Interactive Advertising Bureau på sin webbplats som finns på www.allaboutcookies.org .
 5. Dataskydd
  1. Vi kommer att uppfylla kraven i dataskyddslagstiftningen som gäller i England och Wales från tid till annan. I synnerhet kan användarna begära en kopia av deras personuppgifter som innehas av oss vid skriftlig ansökan. Observera att vi förbehåller oss rätten att ta ut den lagstadgade avgiften för att tillhandahålla sådan information. Vi avser att hantera all information vi lär oss om dig på ett etiskt sätt. Den kommer endast att användas för våra interna ändamål för att tillhandahålla våra produkter och/eller tjänster till dig. Vi kan också använda informationen för att informera dig via post av ytterligare produkter och/eller tjänster som vi tycker kan vara av intresse för dig. Vi kan sälja och eller dela vår databas (er) av kunder med utvalda tredje parter. Dessutom kan icke-personliga, anonymiserade data vidarebefordras till våra tjänsteleverantörer, med information om trafiken via webbplatsen.
 6. Ansvar
  1. Under inga omständigheter, inklusive, men inte begränsat till, vårdslöshet, ska vi eller någon av våra anknutna, anslutna företag vara ansvariga för direkta, indirekta, oavsiktliga, särskilda, ekonomiska, följdskador eller straffavgifter som uppstår genom användning av eller oförmågan att använda eller komma åt webbplatsen, inklusive förlust av och/eller korruption av data. Du bekräftar och godkänner specifikt att vi inte är ansvariga för någon bedrägligt, kränkande eller olagligt beteende hos någon användare. Om du är missnöjd med något av innehållet eller med något av villkoren i häri, är din enda och exklusiva åtgärd att avbryta åtkomst till webbplatsen.
  2. Vi vägrar uttryckligen alla garantier och representationer om tillgänglighet, noggrannhet, kvalitet, prestanda, korrekt överföring, fullständighet av innehållet på webbplatsen eller innehållet på webbplatser som ägs eller drivs av tredje part som är länkade till webbplatsen. Webbplatsen tillhandahålls på samma sätt, och vi lämnar inga förbehåll och/eller garantier av något slag med avseende på webbplatsen och dess innehåll. Vi avstår också uttryckligen ansvar för skador som uppstår på grund av fel eller fel i datorutrustning eller ofullständig eller felaktig information som sänds via denna eller någon tredje parts webbplats eller från din användning av en tredje parts webbplats som är kopplad till vår. Ansvarsbegränsningarna i förhållande till webbplatsen gäller skador av alla slag, inklusive kompensation, direkt, indirekt, följdskador, förlust av och/eller korruption av data, inkomstförlust, produktion eller vinst, förlust av och/eller skador på egendom och eventuella krav från tredje part. Begränsningen av ansvaret i förhållande till webbplatsen begränsar dock inte vårt ansvar i den mån det inte kan begränsas och/eller uteslutas som en rättsfråga.
  3. Du samtycker till att hålla oss, våra tjänstemän, anställda, agenter och tilldelade skador, förluster, fordringar, skulder, kostnader och utgifter (inklusive ökade administrativa kostnader och juridiska avgifter på full ersättning) brott mot alla villkor, villkor, löften, representation eller garanti som finns här.
 7. Virus
  1. Observera att virus och liknande destruktiva program är en inneboende risk för kommunikation via internet. Vi kommer att använda våra rimliga ansträngningar för att förhindra förorening av material som skickas till dig av oss. Vi accepterar inte, i den utsträckning som tillåts enligt lag, något ansvar för virus eller liknande destruktiv kod, vilken datorutrustning och/eller programvara som används av dig kan leda till att du åtkomst till webbplatsen och/eller annan kommunikation via Internet mellan dig och oss. Det är ditt ansvar att skanna vad du väljer att ladda ner från webbplatsen för att säkerställa att sådana föremål är fria från sådana föremål som virus, mask, trojanska hästar och annan liknande destruktiv kod.
 8. Länkar

  Du godkänner att du inte länkar till webbplatsen på några sidor du publicerar någonstans på World Wide Web, eller någon annanstans, utan vårt tidigare skriftliga samtycke. Införandet av en länk till en tredje parts webbplats som finns på webbplatsen betyder inte att vi stöder den webbplatsen.
 9. Kundservice
  1. ALLA FÖRFRÅGNOINGAR ska göras via kundservicemail på webbplatsen. All kommunikation ska ske via kundservicen – ALLA ÖVRIGA E-POSTER KOMMER INGEN! Avbeställningsförfrågningar ska göras genom att kontakta kundservice via kundservice e-post eller telefon.
  2. Vänligen kontakta din läkare innan du använder någon av våra produkter och/eller tjänster. Vänligen kolla för detaljer om allergiska reaktioner eller liknande problem som kan uppstå vid användning av en sådan produkt.
 10. Produktkrav
  1. Alla system / produktkrav är gjorda utifrån en eller några eller alla följande: kundbevis, betalt för medicinska recensioner som leder till godkännanden, kliniska / vetenskapliga studier från tredje part, primära kliniska studier, leverantörsinformation eller användarinlägg och återkoppling dokumenterade i vårt supportforum. Om vittnesmål, leverantörsinformation, användarinlägg eller allmän återkoppling används kommer det att bli klart eller bifogat det faktiska kravet. Vi gör inga fordringar i förhållande till de produkter och/eller tjänster som avses på webbplatsen som inte är baserade på ovanstående information.
  2. På grund av hälsoskäl kan dieter och livsstilar skilja sig från våra produkter och/eller tjänster, med tanke på att vi erbjuder en valfri kundgaranti.
 11. Allmänt
  1. DanaMedic ApS är registrerad i Danmark under CVR 12508670. Vårt handelskontor är: Maglebjergvej 4, 2800 Lyngby, Danmark. Kontortid 8 AM till 4 PM (GMT +1). Telefon: DK 45200300.